OPERA GAZET

RECENSIES

OPERAVOORSTELLINGEN IN BRUSSEL

La Monnaie - De Munt

“HAMLET”

Opera van Ambroise Thomas op een libretto van Michel Carré en Jules Barbier, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van William Shakespeare. Gecreëerd in de Salle Le Peletier van de Opéra te Parijs op 9 maart 1868. Première van deze productie in de Muntschouwburg te Brussel op 3 december 2013. Bijgewoonde voorstelling op 17 december 2013.

Hamlet - Jennifer Larmore als La Reine Gertrude en Stéphane Degout als Hamlet. (Foto: Hermann en Clärchen Baus)Ambroise Thomas is een componist die zo goed als in de vergetelheid is geraakt. Nochtans schreef hij een hele reeks opera’s waarvan slechts “Mignon” en “Hamlet” nog af en toe opgevoerd worden. Heel uitzonderlijk werd “Le songe d’une nuit d’été” door het Théâtre Français de la Musique te Compiègne in 1994 opgevoerd en gelukkig op DVD vastgelegd. Het is ooit anders geweest: in 1894 beleefde “Mignon”, 28 jaar na de creatie, haar duizendste opvoering in de Opéra-Comique. De toen 83-jarige componist had het voorrecht dit als een primeur te kunnen meemaken.
Emmanuel Chabrier zei ooit “Ik ken maar drie soorten muziek: goede, slechte en die van Ambroise Thomas”. Wat hij daarmee juist bedoelde is niet duidelijk, maar voor onze oren klinkt de muziek van Ambroise Thomas bijzonder aangenaam en melodieus. Misschien missen zijn opera’s wat dramatische kracht, maar er zijn heel wat werken met minder muzikale kwaliteiten die vaker opgevoerd worden.

Thomas’ “Hamlet” is altijd een controversieel werk geweest. Het libretto neemt een loopje met het drama van Shakespeare en heeft in de originele versie van 1868 zelfs een happy end. Vooral de Engelsen waren het daar niet mee eens en voor de opvoeringen in Covent Garen in 1869 werd de laatste akte omgewerkt en sterft Hamlet zoals in het toneelstuk. De huidige productie in de Munt gebruikt de originele Parijse versie met toevoeging van de finale uit de tweede versie voor Covent Garden.
Maar er was ook veel kritiek over het drinklied in de tweede akte: “Ô vin, dissipe la tristesse”, dat bij Shakespeare niet voorkomt en een sfeer creëert die helemaal niet bij het drama past. Paradoxaal was het nog slechts deze aria die geregeld door baritons op concerten en recitals gezongen werd toen de volledige opera helemaal niet meer opgevoerd werd.

De opvoering die wij bijwoonden in de Munt vonden wij vooral muzikaal aantrekkelijk. Mark Minkowsi heeft een onmiskenbare affiniteit met het Franse repertoire en deze opera is zeker een kolfje naar zijn hand. De lyrische delen klonken fraai verzorgd en ook de stuwende ritmiek ontbrak niet.

Hamlet - Stéphane Degout als Hamlet, Lenneke Ruiten als Ophélie, Till Fechner als Polonius, Vincent Le Texier als Claudius, Jennifer Larmore als La Reine Gertrude en Koor van de Munt. (Foto: Hermann en Clärchen Baus)De bariton Stéphane Degout was een geloofwaardige Hamlet hoewel zijn stem bij momenten toch wat rijker en voller had mogen klinken. Voorbeeldig was natuurlijk zijn Franse dictie, een echte balsem voor onze oren als wij denken aan de vele in koeterwaals geradbraakte Franse opera’s, zelfs op CD en DVD.
De jonge Nederlandse sopraan Lenneke Ruiten was een voorbeeldige Ophélie waarvoor de vele vocale capriolen en topnoten blijkbaar geen enkel probleem vormden. Ook haar uitbeelding was uitstekend en het daverend applaus na haar waanzinaria was meer dan verdiend.
Een ware luxe was de basbariton Vincent Le Texier, een imponerende Claudius met een forse, welluidende stem.

De rol van Gertrude was bij deze voorstelling wat problematisch. Jennifer Larmore had te kampen met een verkoudheid en toen getracht werd haar te vervangen door Sylvie Brunet die de rol alternerend zingt, bleek deze er nog erger aan toe te zijn. Jennifer Larmore zong de rol dus toch, maar met beperkte mogelijkheden. De zoetgevooisde mezzosopraanstem die wij van haar kennen, klonk nu iets schriller, maar al bij al zette zij nog een mooie Gertrude neer.
Nevenrollen werden probleemloos gezongen door Till Fechner als Polonius, Rémy Mathieu als Laërte, Henk Neven als Horatio, Gijs Van der Linden als Marcellus en Jérôme Varnier als de geest van de vermoorde koning.
Het koor van de Munt klonk slagvaardig en met een perfecte ensembletechniek.

De enscenering van Olivier Py was donker en zo goed als kleurloos. Blijkbaar werd er naar gestreefd de droefheid van het drama en de beslotenheid van de donkerste hoeken van het kasteel van Elsingor uit te beelden. Wij hadden de indruk dat de volledige actie zich niet in, maar onder het kasteel afspeelde. Het indrukwekkende, beweegbaar decor, voornamelijk bestaande uit trappen moest de onderaardse gewelven uitbeelden. Dat paste natuurlijk meer bij het oorspronkelijke drama dan bij de kleurrijke muziek van Ambroise Thomas.
Er werd zeer intens geacteerd en dat maakte deze voorstelling tot een ware theatrale belevenis.

Hamlet - Lenneke Ruiten als Ophélie en Stéphane Degout als Hamlet. (Foto: Hermann en Clärchen Baus)Aanbevolen voor wie eens iets anders wil horen en een ruimere kijk heeft op “opera”.

Er zijn nog voorstellingen op 20, 21 en 22 december 2013.

G.M. (Gepubliceerd op 19/12/2013)

Foto's van boven naar onder:

1) Jennifer Larmore als La Reine Gertrude en Stéphane Degout als Hamlet.
2) Stéphane Degout als Hamlet, Lenneke Ruiten als Ophélie, Till Fechner als Polonius, Vincent Le Texier als Claudius, Jennifer Larmore als La Reine Gertrude en Koor van de Munt.
3) Lenneke Ruiten als Ophélie en Stéphane Degout als Hamlet.


Copyright foto's © Hermann en Clärchen Baus.

TERUG NAAR KEUZELIJST BELGIË