OPERA GAZET

RECENSIES

OPERAVOORSTELLINGEN IN AUGSBURG

“DER FLIEGENDE HOLLÄNDER”

Theater AugsburgOpera in drie bedrijven van Richard Wagner (muziek en libretto). Wereldpremière op 2 januari 1843 in het Königlich Sächsischen Hoftheater te Dresden. Première van deze productie door het Theater Augsburg in de Freilichtbühne am Roten Tor te Augsburg op 23 juni 2012. Bijgewoonde voorstelling op 24 juli 2012.

Der fliegende Holländer - Sally du Randt als Senta (midden), Kerstin Descher als Mary (boven) en spinsterkoor (Foto: Nik Schölzel)Tijdens het voorspel van "Der fliegende Holländer" sleepten matrozen een grote mast heen en weer over het reusachtige podium om de illusie van een storm weer te geven. Jammer voor de muziek dat dit met tamelijk veel lawaai gepaard ging. Als de storm luwt geeft Daland (Guido Jentjens) het bevel over aan zijn stuurman (Christopher Busietta). Ondertussen is ook het schip van de Vliegende Hollander (Stephen Owen) vastgelopen. Men ziet hem voor het eerst boven op de rotsen. Het daaropvolgende duet van de twee kapiteins werd dan gezongen door de ene hoog op de rotsen en de andere beneden op de kade. Jammer dat de klankinstallatie hier en ook later niet altijd secuur bediend werd.

De tweede akte begon zeer stemmig met het spinsterkoor, zeer goed opgelost door het spinnen met reusachtige kabels zeer ritmisch, bijna als een dansje uit te voeren. Mary (Kerstin Descher), de voedster van Senta, neemt de leiding over het spinnen op een zeer arrogante wijze. Dat ze daarbij nog overdreven mankte was geen gelukkig idee. Tijdens het spinnen zingt Senta (Sally du Randt) haar bekende ballade. De jager Erik (Ji Woon Kim) komt haar zijn liefde betuigen, waarna Daland verschijnt met zijn bekende aria, die hij dan ook weer boven op de rotsen zingt tegen zijn dochter die beneden staat. De Hollander komt dan plots uit het schilderij en zingt zijn duet met Senta. Tijdens dit duet was de actie zeer miniem en kwam naar ons gevoel saai over.

Der fliegende Holländer - Sally du Randt als Senta en Stephen Owen als de Vliegende Hollander (Foto: Nik Schölzel)In de derde akte werd het bovenste deel van het schip van Daland getoond, waar diens matrozen in het want hingen. Aan het slot van de opera klimt Senta ook in de getouwen en vertrekt samen met de Hollander.

Bij de zangers waren ups en downs. Sally du Randt had niet de juiste stem voor de rol van Senta. Soms klonk ze overtuigend, maar ze kon de spanning niet volhouden. Kerstin Descher beschikte over een mooie mezzosopraanstem. Stephen Owen bezit een zeer mooie stemkleur maar had aan het slot van de opera hoorbaar problemen om dit mooi klankdebiet vol te houden. Guido Jentjens heeft een mooie diepe stem, die hij met wisselend succes hanteerde. Christopher Busietta heeft een zeer heldere stem, die hij meestal goed gebruikte, ondanks het feit dat hij als een gek moest acteren. Voor ons kwam de beste prestatie van Ji Woon Kim: een donker gekleurde tenorstem die in heel zijn optreden voortreffelijk klonk.

Het reusachtige koor en extrakoor van het Theater Augsburg, voorbereid door Karl Andreas Mehling, klonk overweldigend en bewoog zich zeer efficiënt samen met de figuranten. Het Philharmonisches Orchester Augsburg werd op voortreffelijke en zeer duidelijke wijze geleid door Rune Bergmann. Wat ons erg beviel, was de lyrische tot romantische benadering van verschillende scènes in deze opera.

Der fliegende Holländer - Kerstin Descher als Mary, Ji Woon Kim als Erik en Sally du Randt als Senta (Foto: Nik Schölzel)Het decor bestond uit de rotswand van de ruïne, met enkele details omgetoverd in de diverse scènes en was van de hand van de regisseur Christian Sedelmayer, bijgestaan door Tassilo Tesche. Onze bedenkingen over de regie hebben we eerder al duidelijk gemaakt.

De totaal uitverkochte Freilichtbühne reageerde aan het slot zeer enthousiast en langdurig.

H.V. (Gepubliceerd op 12/8/2012)

Foto's van boven naar onder:

1) Sally du Randt als Senta (midden), Kerstin Descher als Mary (boven) en spinsterkoor.
2) Sally du Randt als Senta en Stephen Owen als de Vliegende Hollander.
3) Kerstin Descher als Mary, Ji Woon Kim als Erik en Sally du Randt als Senta.

Copyright foto's © Nik Schölzel.

TERUG NAAR KEUZELIJST DUITSLAND