OPERA GAZET

RECENSIES

OPERAVOORSTELLINGEN IN ANTWERPEN EN OMGEVING

CONCERT OPEN MONUMENGENDAG 2012”

Concert in het Museum Vleeshuis te Antwerpen op 9 september 2012.

Jan BlockxVóór de aanvang van dit concert werd een inleidende film getoond over de diverse Antwerpse Operagebouwen vanaf hun oprichting. Verschillende gezelschappen kwamen aan bod, zodat duidelijk werd dat er al lang in Antwerpen Franse en Vlaamse gezelschappen werkzaam waren. Met een keuze aan fragmenten uit werken die ooit opgevoerd werden in Antwerpen, werd o.a. de aandacht gevestigd op het rijke verleden met composities van Vlaamse toondichters. In het kader van de vele Wagner voorstellingen in de Vlaamse Opera deed het ons genoegen Marcel Vercammen te mogen horen als “de” heldentenor van zijn generatie. Aan hem danken we persoonlijk veel kennis en vocale techniek in onze conservatoriumtijd.

Het werd ook duidelijk dat Antwerpen in de loop der jaren heel veel theatergebouwen heeft gehad, die bijna allemaal afgebroken zijn. We herinneren ons nog de huurschouwburg, waarin o.a. het Jeugdtheater optrad, op de hoek van de St. Jacobsmarkt en Italiëlei.

Voor het concert zelf werd beroep gedaan op drie jonge studenten zang van het conservatorium te Antwerpen. De inleidende tekst van de diverse muzikale fragmenten werd door de zangers zelf gelezen. Dit was zeer duidelijk, maar net iets te lang. Door de galm in de zaal werd het helaas quasi onmogelijk de Vlaamse teksten van de gezongen fragmenten te verstaan.

We hoorden drie mooie stemmen die op de juiste weg zijn om een carrière uit te bouwen. Aan alle drie geven we de raad hun stem nog iets meer te leren kleuren.
De gekozen fragmenten waren erg interessant:
Uit “De Bruid der Zee” van Jan Blockx hoorden we “Garnaal” - “Jesus Maria” - “Zweer me toch” en “Wierook bellengeklingel”, gezongen door de sopraan Herlinde Van den Bossche en de mezzosopraan Mit Taets.
Uit “Herbergprinses” van Jan Blockx zong de bariton Joris Grouwels “Ik keek te diep in ’t glas”
Uit “Thyl Uylenspieghel” eveneens van Jan Blockx zong Herlinde Van den Bossche “Prends ces Fleurs” en uit “Prinses Zonneschijn” van Paul Gilson zong Mit Taets “Twintig Winters”.
Paul GilsonTot slot kwam “Zwarte Viooltjes” van Leo Fob (pseudoniem van August Baeyens) aan de beurt, een operette gebaseerd op de liefdesgeschiedenis tussen Frederic Chopin en Georges Sand. Door de drie solisten werden volgende fragmenten uitgevoerd: “O matutini albori” - “O beeld van goddelijk schoon” - “Ja, als Rus ben ik geboren” - “Hij heeft me in zijn macht” en “Wat moet ik horen”. Het Italiaanse fragment is gebaseerd op een aria uit “La Donna del Lago” van Rossini. De overige muziek zijn bewerkte melodieën van Chopin. Trouwe bezoekers van de KVO spraken destijds over "gefobte Chopin"...

De drie zangers werden aan het klavier begeleid door Adriaan Campo, die vorig jaar afstudeerde aan het Conservatorium te Antwerpen.

Er was helaas weinig publiek. Het optreden werd dan ook pas in de late voormiddag aangekondigd op Klara. Daar dit concert kaderde in de Open Monumentendag van Antwerpen, was er in het Vleeshuis zeer veel over en weer geloop van kijkers, maar niet van toehoorders. We moeten echter wel zeggen dat de zangers zich zeer professioneel gedroegen en stoïcijns door het lawaai van de bezoekers heen verder zongen.

Achteraf kregen we nog een persoonlijke rondleiding door conservator Karel Moens waarbij wij kennis konden maken met de vele partituren en foto’s die in het museum berusten. Een bezoek hieraan is zeker de moeite waard.

H.V. (Gepubliceerd op 17/9/2012)

Foto's van boven naar onder:

1) Jan Blockx.
2) Paul Gilson.

TERUG NAAR KEUZELIJST BELGIË

“PAULUS”

Chorale CaeciliaOratorium van Felix Mendelssohn Bartholdy op teksten van Julius Schubring, gebaseerd op Bijbelteksten en Passionen van Bach. Gecreëerd ter gelegenheid van het 18e Niederrheinisches Musikfest te Düsseldorf op 22 mei 1836. Bijgewoonde uitvoering door de Chorale Caecilia in de Sint-Michielskerk te Antwerpen op 18 november 2012.

Elias-Benito ArranzHoewel Mendelssohn’s “Paulus” door tijdgenoten als het “grootste oratorium van de 19de eeuw” werd begroet, zou het in de Rijnmetropool zelf voor het laatst in 1923 uitgevoerd worden. De redenen van dat wegebben aan belangstelling zijn niet ver te zoeken. De heropleving van de grote barokke oratoria, meer bepaald·Händel’s “Messiah” en Bach’s beide Passionen (een opleving die door Mendelssohn zelf was ingeluid!) - zou in de eerste helft van onze eeuw haar hoogtepunt bereiken. Mendelssohn is gedeeltelijk het slachtoffer van zijn eigen ijver geworden.

Een oogopslag in de partituur van “Paulus” laat er geen twijfel over bestaan hoezeer hij onder de indruk was van de “Messiah” en de “Matthäuspassion". Aan de Bachse passies herinnert het gebruik van het Bijbelwoord, de kompositie van aria’s en arioso’s en de inlassing van de koralen. Overigens behoren deze laatste tot de meest aangrijpende delen van het werk. Thans kunnen wij “Paulus”, beter dan vóór 80 jaar, evenzeer waarderen als de meesterwerken van Bach en Händel. De innige vervlechting van lyriek en dramatiek geven het een volledig eigen karakter, anders geaard dan de werken uit de Barokperiode. Machtige koorgedeelten, verheven koralen (zoals het “Wachet auf” met blazersomraming), de lyrische Jeruzalem-aria, het sober gehouden tafereel van de steniging van de Heilige Stefanus en de kernscène: de bekering van Saulus tot Paulus zijn enkele voorbeelden van een eigen oratoriumkunst, ver verwijderd overigens van de Mendelssohn van bijvoorbeeld “Midzomernachtdroom” en de 4e “Italiaanse” symfonie. ln zeker opzicht nochtans is met de bekeringsscène bij het slot van het eerste deel het hoogtepunt van het gehele werk bereikt en verloopt het vervolg, dramatisch gesproken, in een anticlimax.

Jammer dat wij dit mooie en toch maar zelden opgevoerde werk moesten beleven in de te grote ruimte van de Sint-Michielskerk, met zijn erbarmelijke akoestiek, storende galmen en – voor een groot gedeelte van het publiek - beperkte zichtbaarheid.

Paul DinnewethEr werd beroep gedaan op solisten die goed vertrouwd zijn met het oratoriumgenre: de sopraan Hilde Coppé, de mezzosopraan Kristien Vercammen, de tenor Ivan Goossens en de Spaanse bariton Elias Benito Arranz. Vooral de dames zongen met veel stijlgevoel, terwijl hun mannelijke collega’s, vooral de bariton, wat uitstraling misten. Van op onze plaats was er voor alle solisten een nijpend tekort aan resonantie, maar dat kwam wellicht door de uitgestrektheid van de kerk.

De koren Altra Voce, de Chorale Caecilia en het orkest La Passione hadden minder last om onze oren te bereiken. Vooral de koren klonken vaak overweldigend, maar ook mooi zalvend in de koralen. Een grote gaafheid en een goed gevoel voor romantiek kenmerkte het orkestspel. Het geheel werd door Paul Dinneweth strak aan de teugels gehouden en ondanks de galmende akoestiek liep alles mooi synchroon.

Een uitvoering die alleszins beter tot haar recht zou komen in een concertzaal.

Er is nog een voorstelling van “Paulus” in de Sint-Elooiskerk te Kortrijk op 24 november 2012.

Verdere verwachte activiteiten van de Chorale Caecilia: de “Matthäuspassion” van J.S. Bach in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen op 25 en 27 maart 2013 en het “Requiem” van Verdi in deSingel te Antwerpen op 1 en 2 december 2013.

G.M. (Gepubliceerd op 20/11/2012)

Foto's van boven naar onder:

1) Elias Benito Arranz.
2) Paul Dinneweth.

TERUG NAAR KEUZELIJST BELGIË

“HULDECONCERT KAPELMEESTER FRANS DUBOIS”

Sint-PaulusConcert in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen op zondag 14 april 2013.

Frans Dubois en Hendrik VerhoevenHet muzikale gedeelte ving aan met de Missa in Angustiis ‘Nelsonmesse” van Joseph Haydn. Onder leiding van de nieuw aangestelde chef-dirigent Ivo Venkov werd deze orkestmis op een zeer hoog niveau uitgevoerd door de Musici Dominicanorum, het koor Cantabile, voorbereid door Anne Halffman en vier solisten.

De sopraan Rolande Van der Paal heeft in deze orkestmis een zeer belangrijke solopartij. Zij vertolkte deze uitstekend. De overige partijen werden gezongen door Inez Carsauw, mezzosopraan, met een volle, aangename stem en een mooie voordracht. Later in het concert zong zij op dezelfde stijlvolle manier “Erbarme dich” uit de “Matthäuspassion” van J.S. Bach. Zij werd hierin bijgestaan door de concertmeester Hans Cammaert, met een stijlvolle vioolsolo. Verder hoorden we de tenor Lars Piselé, een mooie heldere lichte tenorstem, die eveneens later een extra aria vertolkte, n.l. “Comfort ye my people…every valley shall be exalted” uit de“Messiah” van Händel. Hij zong deze aria op een fraaie manier, met een licht voorbehoud voor twee kleine inzetten die vocaal iets te laag waren. De baspartij werd gezongen door Wilrfried Van den Brande, die een uitstekende indruk maakte. Lang geleden hoorden we zijn vader Arnold Van den Brande (alias Arnold Brand) dezelfde partij vertolken.

Het “Laudate Dominum” uit “Vesperae sollennes de confessore” van Mozart werd gezongen door de sopraan Elise Gäbele. Deze bezit een mooie ronde sopraanstem en zingt zeer beheerst.

We willen nog even het Koor Cantabile vernoemen, dat uitstekend werk leverde op enkele scherpe noten van de sopranen na. Het orkest Musici Dominicanorum speelde eveneens uitstekend en stijlvol, wellicht omdat veel beroepsmusici hiervan deel uitmaken.

Wat jammer genoeg in het programma niet vermeld werd, was een kleine blik op de carrière van Ivo Venkov, de nieuwe chef-dirigent. Persoonlijk leerden we deze Bulgaar kennen toen hij als jonge dirigent naar Vlaanderen kwam en “Das Land des Lächelns” dirigeerde tijdens een tournee door Vlaanderen met het toenmalige Muziektheater Brasschaat. Ondertussen is hij technisch en artistiek gegroeid en liggen er veel wegen voor hem open.

Ivo Venkov en Hendrik VerhoevenTussen de muziek door werd Frans Dubois verschillende keren gehuldigd door Walter Vrinssen, voorzitter kerkraad Sint-Paulus, Wilfried Van den Brande, intendant Sint-Paulus Muziekkapel, Jos Phlippo, ceremoniaris Sint-Paulus, Anne Halffman, dirigente Cantabile en Z.E.H. Pastoor Paul Scheelen. Hierin kwamen ook enkele leuke anekdotes aan bod. De bekende dirigent Frits Celis was ooit de leraar van Frans en aanvaardde hem later als assistent op het Conservatorium te Antwerpen. We hoorden van sommige stemmen uit het publiek dat hij meer over zichzelf sprak dan over de gevierde…

Ook Greet Jennart, de echtgenote van Frans, werd niet vergeten. Zelf zangeres, was ze ook een uitstekende hulp en steun voor Frans. Dit werd trouwens bevestigd toen deze laatste zijn dankwoord uitdrukte voor deze viering die hem aangeboden werd.

Tot slot stond het Hallelujah uit de “Messiah” geprogrammeerd. Het leuke was dat de nieuwe dirigent koudweg de dirigeerstok aan Frans gaf, met de woorden: “doe dit nog maar eens zelf”. De langdurige ovatie bij het slot was zeer verdiend.

Achteraf werd nog een drank aangeboden in de tuin van de kerk en kon met Frans Dubois, Ivo Venkov, de solisten, koor en orkestleden gepraat worden.

H.V. (Gepubliceerd op 17/4/2013)

Foto's van boven naar onder:

1) Frans Dubois en Hendrik Verhoeven.
2) Ivo Venkov en Hendrik Verhoeven.

TERUG NAAR KEUZELIJST BELGIË

”IL FESTINO”

Il FestinoEen Commedia dell’ Arte van Adriano Banchieri. Opvoeringen in de zaal Forum in het Centrum van Schoten. Bijgewoonde première op 1 juni 2013.

Wouter Van GuchtAdriano Banchieri werd geboren te Bologna op 3 september 1568 en is daar overleden in 1634. Hij was organist te Imola en in het klooster van San Michele te Bosco bij Bologna. Hij was de oprichter van de Academia de’ floridi in Bologna en componeerde missen, religieuze symfonieën, concerto’s en orgelwerken.

“Il Festino” werd geschreven in 1608 als “Il festino nella sera del giovedi grasso avanti cena” of in het Nederlands “Het feest voor de avond van vette donderdag voor de maaltijd”. De vasten begint ’s anderendaags. Banchieri’s stadsgenoten staan klaar om zich vol te proppen met voedsel, want straks mag er geruime tijd niet gegeten worden. En de dieren zijn de klos: hun laatste uur heeft geslagen.

“Il Festino” bestaat uit 20 samenhangende madrigalen en heeft een humoristische insteek. Het stuk wisselt muzikale delen voor instrumenten, koor en solisten af met gesproken teksten.

Deze ruime informatie vonden we in het programmaboekje.

De acteurs werden gevonden bij toneelkring Ktuna uit Brasschaat. Hierbij viel vooral de prestatie van Dempsey Hendricks op in de rol van de verteller.
Andere zeer komische acteurs waren Catherine Jochems (Zanni), Jasmien Beyers (Columbina), Gert Van Putte (Pantalone), Lutje Schrooyen (Magnifico) en Ronny Schuerman (Il dottore). Zij brachten al mimend een zeer levendige prestatie.

Peter Van GuchtDe aanleiding voor deze productie was het 45 jarig bestaan van het Koor ”Uyt Jonsten Versaemt”. Aanvankelijk met wrange tegenzin, want aartsmoeilijk, maar uiteindelijk met een ongelooflijk enthousiasme zongen 30 gemaskerde koorleden hun partituur van buiten. De repetities begonnen reeds op 29 augustus 2012, zodat er in totaal een 40-tal repetities volgden. De dames vielen vooral op door hun speelse klanken en de heren door mooi gekleurde tonen. De vaste dirigent van dit koor is sinds 2007 Wouter Van Gucht. Hij houdt van het creatieve proces dat zangers doorlopen om een muziekwerk te leren kennen, begrijpen en beleven. Over het algemeen lukte dit zeer goed.

Het geheel werd begeleid door het orkest Diridon, waarvan de leiding berust bij Greet Wouters. Zij dirigeerde afwisselend met Wouter Van Gucht. Beide speelden ook afwisselend mee in het ensemble van 20 orkestleden. Dit uitstekende orkest bestaat uit typische renaissance instrumenten, maar er zijn ook moderne instrumenten bij betrokken, zodat een heel speciale klank bekomen wordt.
De twee muzikale leiders kweten zich uitstekend en stijlvol van hun taak.

Tot slot nog een woordje over de regisseur Peter Van Gucht, die eveneens voor de hertaling van dit werk instond. Vlotheid en humor waren zeer geslaagde elementen in de voorstelling. Onder de naam PUG is hij naast schrijver, tekenaar, acteur en regisseur, ook scenarist van de “Suske en Wiske” strips. Jan Van Gucht ontwierp de maskers en Anita Hens de kostuums.

Op deze première was de opkomst zeer groot, de zaal Forum was zo goed als volzet en het slotapplaus was duidelijk een bewijs van de kwaliteit van de voorstelling

Er zijn nog voorstellingen op vrijdag 7 juni om 20 uur en op zondag 9 juni om 15uur.

Verdere inlichtingen op www.uytjonstenversaemt.be. Tickets bestellen kan op tel.0032 486 789 990 of 0032 486 895 308

H.V. (Gepubliceerd op 4/6/2013)

Foto's van boven naar onder:

1) Wouter Van Gucht.
2) Peter Van Gucht.

TERUG NAAR KEUZELIJST BELGIË